Idź do treści strony
11.07.2024 12:36

Oto zwycięzcy OBO

Za nami najważniejsze rozstrzygnięcia XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. W czwartek (11 lipca) poznaliśmy projekty, które będą realizowane w następnym roku.

Najpierw pomysł, potem ogrom pracy włożonej w przygotowanie zadania, jego promocje, a w końcu oczekiwanie na rezultat. To były pracowite miesiące dla wielu olsztynian zaangażowanych w sprawne przeprowadzenie tej części OBO.

- Udział mieszkańców w zarządzanie miastem, poczucie, że mogą współdecydować o kierunkach rozwoju samorządu, są niezwykle istotne - mówił podczas prezentacji wyników prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - W dotychczasowych 11 edycjach zostało zrealizowanych ok. 350 zadań zgłoszonych i wskazanych przez mieszkańców, jako te, którą są dla nich najistotniejsze. Pamiętajmy również, że budżet obywatelski to nie są finanse, które biorą się z zewnętrznych źródeł. To wydzielona część budżetu miasta, publiczne pieniądze, o przeznaczeniu których zadecydują mieszkańcy.

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział ponad 16,7 tys. osób - tyle kart trafiło do wirtualnej i fizyzcznych urn. Znakomita większość - prawie 80 proc. to głosy on-line. Zdecydowanie aktywniejsze były też panie.

- Dziękuję wszystkim wnioskodawcom za czas, który poświęcili na przygotowanie wniosków, ale także mieszkańcom i urzędnikom, bez których cały proces nie byłby możliwy - mówił Mirosław Arczak, przewodniczący Zespołu Koordynującego.

Wśród projektów miejskich największe uznanie zyskała propozycja budowy kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 "zGRAna Trzynastka" oraz kontynuacja zadania "Park Nagórki-Jaroty", czyli budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej w tym miejscu. Pierwsze z zadań zdobyło 7873 punkty od 2921 mieszkańców, natomiast drugie 7713 puntów od 3348 mieszkańców.

- To najpiękniejsza lekcja wychowania obywatelskiego, dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na nasz projekt. Jestem przekonana, że będzie on służył nie tylko uczniom, ale także wszystkim mieszkańcom - podkreśliła Małgorzata Siergiej, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13.

W czasie głosowania olsztynianie wybierali spośród 22 projektów ogólnomiejskich. W przypadku zadań osiedlowych zostało zgłoszonych 77 propozycji, z czego 34 zostały wybrane do realizacji.

- Teraz wskazane przez mieszkańców Olsztyna zadania zostaną wpisane do przyszłorocznego budżetu miasta - wyjaśnia Beata Kardynał-Stawicka z Urzędu Miasta Olsztyna. - Ich realizacja odbędzie się właśnie w 2025 roku.

W tej edycji OBO do rozdysponowania było 7,5 mln złotych. Kwota przeznaczona na projekty miejskie to 2,2 mln, a na osiedlowe - 5,3 mln złotych.

[lista zwycięskich projektów OBO]

 

Powróć do archiwum
Pogoda