Idź do treści strony
13.03.2020 10:29

AKTUALIZACJA: Załatw urzędową sprawę zdalnie

Aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w instytucjach publicznych i załatwiania spraw zdalnie. Co i jak można w ten sposób załatwić w Urzędzie Miasta Olsztyna?

Zanim udadzą się Państwo do Urzędu Miasta Olsztyna polecamy kontakt telefoniczny z biurem lub wydziałem do którego zamierzają się Państwo wybrać. Szczegółowy wykaz telefonów w urzędzie znajduje się na stronie internetowej ksiazkatelefoniczna.olsztyn.eu . Jeśli nie mają Państwo pewności w którym miejscu załatwia się sprawę, z którą chcą Państwo przyjść, prosimy o kontakt pod ogólny numer telefonu: 89 527 31 11

Zapraszamy także do załatwiania spraw przez internet. Można w ten sposób odbierać i wysyłać urzędową korespondencję. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Można także wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem na adres: kancelariaogolna@olsztyn.eu

Mamy kilka platform internetowych, za pośrednictwem których nasi mieszkańcy mogą załatwić różne sprawy.

Tu publikujemy listę spraw, które można załatwić online w Urzędzie Miasta Olsztyna. Jest tam także instrukcja to zrobić.

Ponadto przypominamy:

Wydział Komunikacji:

Ograniczamy przyjęcia Interesantów w Wydziale Komunikacji. Bezpośrednia obsługa
w Wydziale Komunikacji zostaje ograniczona wyłącznie do rezerwacji on-line (nie będą wydawane „numerki”, tak jak dotychczas). Sukcesywnie będą zwiększane możliwości elektronicznej rezerwacji kolejki.
Oto czynności, które można wykonać przez platformę EPUAP:

 •  zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 •  wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie prawa jazdy i rejestracji pojazdów

Potwierdzenie opłaty wniesionej po zdanym egzaminie na prawo jazdy można przesłać na adres komunikacja@olsztyn.eu
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Opłaty:

Prosimy o składanie informacji/deklaracji podatkowych w związku z nabyciem/zbyciem lub zmianą sposobu użytkowania nieruchomości/obiektów budowlanych:

Tu można pobrać druki informacji i deklaracji podatkowych (w formacie pdf).

We wszelkich sprawach zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną:

Co istotne - w pismach przesyłanych do Wydziału wskazać należy identyfikator podatkowy, tj. nr PESEL lub nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

I ponownie przypominamy - aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do urzędu, wystarczy kliknąć tutaj i zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Urząd Stanu Cywilnego:
Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 89 527 21 38
Informujemy także, że zaplanowane w najbliższym czasie uroczystości Złote Gody zostaną przełożone na inne terminy.

Biuro Obsługi Klienta:

Dowody osobiste:
w celu m.in.

 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zawieszenie lub cofnięcie zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,
 • złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w zakresie dowodów osobistych,
 • złożenia wniosku o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • złożenia wniosku o wydanie kserokopii o wydanie wniosku osobistego.

Proszę korzystać z powyżej wskazanych kanałów dostępu:
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy:

 • do kontaktu telefonicznego pod numerami: 89 527 54 83 lub 89 527 31 11 wew. 434, 329, 330. 
 • do kontaktu mailowego, pod adresem: dowodyosobiste@olsztyn.eu.

Jeżeli podejmą Państwo decyzję o wizycie w Biurze Obsługi Klienta, informujemy, że odbiór gotowych dowodów osobistych jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, w godzinach od 7:45 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie/elektronicznie.

Meldunki:
w celu m. in.

 • zgłoszenia zameldowania,
 • wymeldowania,
 • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 • wpisania do rejestru lub spisu wyborców

proszę korzystać z powyżej wskazanych kanałów dostępu:

 • kontaktu telefonicznego w sprawach meldunkowych  pod numerem  +89 527 31 11 wew. 424, 412,
 • w sprawie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców  pod numerem  +89 527 31 11 wew. 455, 386, a także drogą e-mail, lub pod adresem: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej:
w celu złożenia wniosku o wpis proszę skorzystać ze strony www. ceidg.gov.pl 
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego  pod numerem  +89 527 31 11 wew. 474, 472, 324.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem  +89 527 31 11 wew. 395, a także drogą e-mail, pod adresem:  sprawyobywatelskie@olsztyn.eu

Wydawanie Ogólnopolskiej oraz Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerem  +89 527 31 11 wew. 390, a także drogą e-mail, pod adresem:  sprawyobywatelskie@olsztyn.eu

KONTAKT
Prosimy o korzystanie z kontaktu z Urzędem Miasta Olsztyna w następujący sposób:
•    mailowo na adres: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu
•    telefonicznie pod numerem: 89 527 31 11
•    lub z poszczególnymi komórkami - szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: ksiazkatelefoniczna.olsztyn.eu

Przypominamy także, że zmienił się sposób funkcjonowania Urzędu Miasta Olsztyna, m.in. zamknięty został Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Warmińskiej. Proszę klinkąć tu by poznać szczegóły.

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 17°C
Częściowe zachmurzenie 21°C