Idź do treści strony
16.03.2021 13:49

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji

Podpowiadamy, w jaki sposób m.in. umówić się na wizytę w Wydziale komunikacji oraz dopełnić niezbędne formalności.

W jaki sposób umówić wizytę w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyna?
* elektroniczna rezerwacja kolejki
można to zrobić w [internetowym systemie rezerwacji kolejki] (wolne miejsca są "uwalniane" każdego dnia o północy),
* telefoniczna rezerwacja kolejki
można zadzwonić w każdy poniedziałek między 13:00 a 14:00 pod numer telefonu 89 506 09 79 (dotyczy tylko referatu rejestracji pojazdów),
* e-mailowa rezerwacja kolejki
można wysłać e-mail pod adres komunikacja@olsztyn.eu z prośbą o wyznaczenie terminu (w treści należy podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz rodzaj sprawy). Czas przekazania informacji o terminie wizyty zależy od liczby e-mailowych zgłoszeń.

Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji niekoniecznie trzeba się wybierać do urzędu. Komplet dokumentów można przesłać tradycyjną pocztą albo złożyć w kancelarii ogólnej (plac Jana Pawła II 1) lub kancelarii wspomagającej (ul. Knosały 3). Informacje dotyczące dokumentów oraz opłat znajdują się [w Biuletynie Informacji Publicznej].

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku przestał obowiązywać 180-dniowy okres na dopełnienie obowiązku:
- rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej,
- zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać:
- rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
- zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

Przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie ww. czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 roku. Pojazdy sprowadzone, nabyte lub zbyte w okresie od 1.03.2020 roku do 31.12.2020 roku zachowują termin 180-dniowy na dopełnienie ww. czynności. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej [za pośrednictwem platformy ePUAP]. W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy/faktury można przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć w kancelarii wspomagającej (ul. Knosały 3 ) lub kancelarii ogólnej UM Olsztyna (plac Jana Pawła II 1).

Powróć do archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 9°C
Częściowe zachmurzenie 15°C