Idź do treści strony
24.11.2021 11:40

Radni zdecydowali

Podczas środowej (24.11) sesji Rady Miasta rajcowie przegłosowali m.in. nową nazwę ulicy, zgodę na tablicę pamiątkową i przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Ulica, która zyskała nową nazwę, położona jest w osiedlu Gutkowo, pomiędzy ulicą Zagłoby i Oleńki.

- Aby zachować ład przestrzenny proponujemy kontynuację nazewnictwa nawiązującą do nazw związanych z trylogią Henryka Sienkiewicza - argumentował podczas sesji Sławomir Bernat, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - Idealnym kandydatem na patrona ww. ulicy jest Jan III Sobieski.

Jan III Sobieski herbu Janina (urodzony 17 sierpnia 1629 w Olesku, zmarł 17 czerwca 1696 w Wilanowie) – król Polski od 1674, hetman wielki koronny od 1668, hetman polny koronny od 1666, marszałek wielki koronny od 1665, chorąży wielki koronny od 1656, starosta jaworowski w latach 1644–1664, krasnostawski, kałuski po 1668 roku, stryjski po 1660 roku, gniewski w latach 1667–1696, barski w latach 1669–1672, międzyłęski w latach 1673–1696, osiecki w latach 1673–1696, pucki w latach 1678–1696.  Jego dwudziestodwuletnie panowanie było okresem stabilizacji Rzeczypospolitej, po zawirowaniach powstania Chmielnickiego, wojny polsko-rosyjskiej i potopu szwedzkiego. Uchodził za wybitnego dowódcę wojskowego, był popularny wśród poddanych. Jego zwycięstwa, odniesione w wojnie z Imperium Osmańskim, umocniły jego pozycję polityczną. Najważniejsze zwycięstwo odniósł w bitwie pod Wiedniem w 1683. Po tym wydarzeniu Osmanie nazwali go „Lwem Lechistanu”, a papież Innocenty XI w 1684 uhonorował go tytułem fidei defensor (obrońcy wiary). Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich monarchów i wodzów.  Jana III Sobieskiego uważano za postać heroiczną, niemal spiżową, będącą symbolem bohaterstwa. W niemałym stopniu do takiego widzenia osoby zwycięzcy spod Wiednia przyczynili się wielcy pisarze na czele z Henrykiem Sienkiewiczem. W trzeciej części jego Trylogii – Panu Wołodyjowskim – Sobieski występuje jako niezwyciężony hetman, bohater bez skazy i Salvator ojczyzny.

Radni zdecydowali także o pozytywnym rozpstrzeniu wniosku IPN o umieszczenie tablicy upamiętniającej ppłk. Jana Niemierskiego w postaci tablicy memoratywnej, umieszczonej na budynku Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23.

Jan Niemierski, ps. „Kasperski” (ur. 26 VI 1886 r. w Butrynach) — był podpułkownikiem piechoty Wojska Polskiego, działaczem społecznym, w latach 1935-1939 prezydentem Rzeszowa. Podczas służby w wojsku zaborczym pozostawał współpracownikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zajęciu Dyneburga zaangażował się na rzecz plebiscytu na Warmii i Mazurach 1920 r. Za swoje czyny wojenne otrzymał Order Virtuti Militari. Na początku 1940 r. został aresztowany przez Gestapo. 5 IV 1941 r. został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, w którym został zamordowany w 1941 r.

Kolejnym punktem obrad było uchwalenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i Mariana Bublewicza w Olsztynie „LUBELSKA – BUBLEWICZA PÓŁNOC”. Szczegóły planu można znaleźć tu.

Po długiej dyskusji dwudziestu radnych zagłosowało także za przystąpieniem Olsztyna do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii. Organizacja ma zadanie wspierać realizację założeń i działań wynikających z samorządności lokalnej, wymiany doświadczeń, ochrony wspólnych interesów członków, promocji ich osiągnięć oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Do Stowarzyszenia należą miasta, gminy i powiaty leżące na terenie Warmii, wykazujące silne związki z jej obszarem. Warmia jest specyficznym regionem historycznym, wyraźnie różniącym się kulturowo od sąsiadujących Mazur, w związku z czym istnieje potrzeba skoordynowania różnego rodzaju działań jednostek samorządu lokalnego, których celem jest wzmocnienie potencjału tego obszaru, szczególnie w takich dziedzinach, jak gospodarka, turystyka i promocja.

- Cieszę się że radni podjęli taką decyzję bo uważam że szeroko pojęta współpraca pomiędzy gminami i koordynacja planów i zamierzeń pozwoli samorządom skutecznie zadbać o interes Warmii - powiedział prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz

 

<- назад в: Archiwum
Pogoda
Częściowe zachmurzenie -6°C
Czyste niebo -6°C