Idź do treści strony
Gospodarka

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Olsztyna do współtworzenia dokumentu pn. Miejski Program Rewitalizacji Olsztyna 2020 r. Czekamy na pomysły, które zamierzają Państwo samodzielnie realizować na proponowanym obszarze rewitalizacji i tym samym czynnie włączyć się w proces ożywienia tego obszaru. Zaproponowane przez Państwa przedsięwzięcia posłużą do określenia kierunków działań, których celem będzie eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji.

Rewitalizację należy rozumieć jako „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. W tym kontekście niezmiernie ważna jest koncentracja na wskazanym terenie działań podejmowanych przez różne podmioty -zarówno miejskie jednostki organizacyjne, jak i organizacje pozarządowe oraz samych mieszkańców. 

Zachęcamy zainteresowanych do zgłaszania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w formie karty przedsięwzięcia (do pobrania poniżej). Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Miejskim Programie Rewitalizacji Olsztyna 2020 będzie trwać od  22.02.2016 r. do 30.03.2016 r. Karty można składać w Urzędzie Miasta Olsztyna (kancelaria lub BOK) lub przesyłać w formie elektronicznej na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu. Zasady konstruowania przedsięwzięć zostały opisane w karcie przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia karty mogą Państwo do uzyskać w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Osoba do kontaktu: Paulina Żukowska, tel.: 89 527 31 11 wew. 393.

Ponadto serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne:

 • 23 lutego 2016 r., godz. 17.00, ratusz, pl. Jana Pawła II 1, sala 219 – prezentacja karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.
 • 5 marca 2016 r., godz. 12.00 , ratusz, pl. Jana Pawła II 1, sala 219 – potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Informujemy również, że w każdy poniedziałek podczas otwartego naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych, począwszy od dnia 29.02., będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Biurze Obsługi Klienta na parterze ratusza, w godzinach od 16.00 do 18.00.

Pytania w sprawie wypełniania kart przedsięwzięcia rewitalizacyjnego przez, cały okres naboru przedsięwzięć do MPRO można kierować drogą elektroniczną na adres: funduszeeuropejskie@olsztyn.eu lub dzwoniąc: 89 527 31 11 wew. 393.

Załączniki:

 1. Zaproszenie Prezydenta Miasta do składania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych
 2. Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – wersja edytowalna
 3. Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – wersja z instrukcją wypełniania
 4. Obszar rewitalizacji
 5. Ogólna charakterystyka obszaru rewitalizacji
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 3 lipca 2015 r.
 7. Plakat (pdf)
 8. Diagnoza stanu miasta na potrzeby Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020
 9. Załażenia do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyn 2020
Pogoda
Pogodnie 16°C
Czyste niebo 28°C