Idź do treści strony
Sport
10.10.2023 10:33

Powołanie Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem kadencji Rady Sportu działającej przy Prezydencie Olsztyna zostały podjęte działania mające na celu powołanie nowego składu Rady Sportu spośród przedstawicieli organizacji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.  Do zadań członków Rady Sportu należeć będzie w szczególności opiniowanie:

  1. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  2. programów rozwoju bazy sportowej w Olsztynie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,
  3. strategii rozwoju Miasta Olsztyna w zakresie kultury fizycznej,
  4. projektu uchwały w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz trybu i warunków ich finansowania.

 Zgłoszenie kandydata z Państwa organizacji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej, który miałby pełnić funkcję członka Rady Sportu należy przesłać do dnia 16 października 2023 r. do Biura Sportu i Rekreacji UMO na adres ul. Knosały 3 10-900 Olsztyn lub w wersji elektronicznej - email sport@olsztyn.eu. W  sprawie szczegółowych pytań proszę o kontakt z Biurem Sportu i Rekreacji UMO 89 506 09 50. Poniżej znajduje się druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Sportu oraz oświadczenie kandydata.

Powróć do archiwum
Pogoda