Idź do treści strony
29.11.2023 11:38

Mamy kolejne pomniki przyrody

Radni ponownie rozszerzyli listę tworów natury, które są objęte wyjątkową ochroną. W rejestrze w tej chwili jest niemal sto obiektów, w znakomitej większości to drzewa.

Sześć lip drobnolistnych oraz dąb szypułkowy - to najnowsze olsztyńskie pomniki przyrody. Decyzja zapadła podczas środowej (29 listopada) sesji Rady Miasta.

- To drzewa zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania ul. Tuwima i Iwaszkiewicza - mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Ewa Łukasik-Błażejewicz. - Odznaczają się dobrą żywotnością, stanowią naturalną izolację ciągu pieszo-rowerowego od jezdni i przedstawiają dużą wartość krajobrazową, historyczną, kulturową, przyrodniczą. Drzewa stanowią fragment dawnej alei rosnącej wzdłuż drogi łączącej majątek Pozorty z Kortowem. Szpaler został zgłoszony przez mieszkańców Olsztyna do objęcia tą formą ochrony przyrody.

Drzewa wpisane do rejestru mają od ponad 50 do nawet 270 lat. Jedna z lip ma pień o obwodzie 337 cm, natomiast dąb - 356 cm. Pozostałe lipy mają obwody pni od 141 cm do 282 cm.

W poprzednim miesiącu radni zdecydowali o wpisaniu do rejestru pomników przyrody drzew w trzech lokalizacjach - w pobliżu ul. Radiowej, na Tracku oraz na trenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie to dziesięć obiektów.

Do rejestru mogą trafić twory szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Powinny też odznaczać się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych.

Powróć do archiwum
Pogoda