Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn - doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn - upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn - organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn - organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn

Pogoda