Idź do treści strony
Edukacja
  • Uchwała Nr XLV/873/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Olsztyna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Pogodnie 16°C
Czyste niebo 28°C