Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej pod nazwą:

  • Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących MIasto Olsztyn
  • Organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących MIasto Olsztyn
  • Doskonalenie umiejętności i kształtowania sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
  • Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Pogoda