Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn:

 1. Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych,
 2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym,
 3. "Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród:
  1. dzieci i młodzieży,
  2. osób dorosłych,
  3. osób niepełnosprawnych,
 4. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Olsztyna.

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn:

 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna,
 2. Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych.
Pogoda