Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyn:

"Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym".

Pogoda