Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.:

"Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.:

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.:

Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.:

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

Pogoda