Idź do treści strony
Sport

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie.

Pogoda