Idź do treści strony
Sport

Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2013 r. - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie sportu świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna pn.: "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym".

Pogoda