Idź do treści strony
04.11.2022 15:10

Olsztyn dołącza do programu związanego z węglem dla mieszkańców

fot. Pixabay

Ustawa dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaczęła obowiązywać w czwartek (3 listopada). To oznacza, że możemy rozpocząć formalności związane z całą procedurą.

Samorząd Olsztyna zgłosił zapotrzebowanie do operatora sprzedaży wyznaczonego przez polski rząd, PGE Paliwa Sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa). Wstępne procedury - jak wynika z informacji przekazanych przez operatora - potrwają najprawdopodobniej nie krócej, niż 10 dni. To czas niezbędny m.in. do przekazania samorządowi projektu umowy zakupu węgla od spółki wraz z warunkami odbioru paliwa oraz rodzajem i ilością węgla.

Dopiero po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oraz przeprowadzeniu formalnych procedur będzie możliwe przekazanie mieszkańcom szczegółów dotyczących zasad zakupu węgla. Te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyna www.olsztyn.eu.

Przypominamy, kto jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla:

Art. 8. 1. ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236): Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o podatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Art. 2. 1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

<- Zurück zu: Archiwum
Wetter