Idź do treści strony
Edukacja

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji szkół w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Raporty są dostępne na stronie internetowej programu

www.npseo.pl

Prezentowane raporty są rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
- o efektach działalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej oraz innej działalnosci statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujacych o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejetnosciach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiaganych przez nich rezultatach na róznego rodzaju testach, egzaminach),
- o procesach zachodzacych w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informuja o procesach i działaniach zachodzacych i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujacych o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzacych do pozadanych efektów),
- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w srodowisku lokalnym, w szczególnosci w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujacych o sposobie współpracy ze srodowiskiem i funkcjonowaniu w srodowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia sie),
- o zarzadzaniu szkoła lub placówka (na podstawie danych informujacych o sposobach zarzadzania decydujacych o jakosci działan podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołe lub placówke wymagan zawartych w załaczniku do Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

- O osiągnięciach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) można również uzyskać informacje na  stronach: www.gimnazjum.ewd.edu.pl oraz matura.ewd.edu.pl

Pogoda