Idź do treści strony

The Olsztyn hymn was composed in 1920 by Feliks Nowowiejski and performed for the first time on 2 June of the same year at the plebiscite concert. The text of the “Warmian Hymn” – as it is properly called – was published in “Gazeta Olsztyńska” on 18 May 1920. It was stated that the author of the hymn was the Poznań poet Maria Paruszewska. Its opening lines sounded “O Warmio moja miła” (“Oh, My Beloved Warmia”). In 1969 the musicologist Jan Boehm proved that  the present form of the hymn text was a result of co-operation of Władysław Bełza, Maria Paruszewska and the composer’s  brother, Rudolf Nowowiejski.

It was, however, 25 years later – at noon on 28 October 1947 – that the hymn was performed on the trumpet from the tower of the city hall by a firefighter. Unfortunately, that tradition disappeared as the official municipal fire service dismissed a full-time trumpeter and there were no candidates to take up the service as a part-time job. The inhabitants of Olsztyn heard the tune of the “Warmian Hymn” again on 22 January 1969 – this time played by chimes. Since then it has been performed every day at noon. Later on the chimes were replaced with an electronic device – the steering clock and amplifiers were donated by the Olsztyn craftsmen. The hymn can be also heard at midnight on New Year’s Eve.

 

Download:

hejnał - mp3

hejnał - wav

 

 Oh, My Beloved Warmia

 

Oh, my Beloved Warmia

thou, my motherland,

thou put me to sleep in your arms,

my heart is filled with overwhelming joy.

 

You were treacherously captured,

but our labour was not in vain.

The chains of the captivity

have been broken today by the folk themselves

 

We, the loyal children of Warmia,

we do love our beloved motherland.

After years of historical maelstroms

the time has come for joy.

 

There are now Polish flags

flying over the Olsztyn old castle,

the former seat of the Teutonic Knights,

that is a witness to a miracle of thenational rebirth!

 

The enemies were afflicting Warmia

until the world was shaken by the war

and our beloved White Eagle

changed its flight path towards Warmia.

Oh, the resurrected Warmia

do hear the song of your children

Oh, Warmia, the entire Poland

shed her blood for you.

 

Badający powstanie hymnu olsztyński muzykolog Jan Boehm wykazał (1969), iż hymn "O Warmio moja miła", który wraz z innymi pieśniami odegrał ważną rolę w okresie plebiscytu i później w walce Warmiaków przeciw germanizacji, wzorowany jest na hymnie polskim ("O! polski kraju święty") Władysława Bełzy, do którego muzykę napisał również Feliks Nowowiejski.

Autorem przeróbki był najprawdopodobniej brat Feliksa, Rudolf Nowowiejski. Zatem o obecnym kształcie tekstu hymnu zadecydowały trzy osoby: Władysław Bełza, Maria Paruszewska i Rudolf Nowowiejski. Hejnał odgrywany z wieży ratuszowej w południe przez trębacza strażaka po raz pierwszy zabrzmiał (w dniu imienin prezydenta Pałuckiego) 28 października 1947 roku. Jednak zwyczaj ten zanikł, ponieważ miejska zawodowa straż została zmodernizowana i zlikwidowano etat trębacz, a na utrzymanie oddzielnego hejnalisty Zarząd Miejski nie mógł znaleźć kandydatów.

Ponownie z wieży nowego ratusza popłynęła melodia w dniu 22 stycznia 1969 roku (w 24. rocznicę Wyzwolenia Olsztyna - jak podawała ówczesna prasa). Data ta uznawana jest za oficjalną datę uruchomienia kurantów, które wygrywają melodię Hymnu Warmińskiego. Utwór odtwarzany jest z magnetofonu. Zegar sterujący, wzmacniacz i głośniki ufundowali ongiś rzemieślnicy Olsztyna. Odtąd kurant rozbrzmiewa codziennie w południe oraz 31 grudnia o północy.

31 października 2009 roku hejnał wrócił w wielkim stylu i odtąd codziennie w południe z ratusza płynie podniosła pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.

Daniel Rupiński jest wyjątkowym muzykiem. Z powodzeniem ukończył 2-stopniową szkołę muzyczną w Olsztynie. Gra na trąbce, fortepianie i akordeonie. Śpiewa i komponuje własną muzykę. Na swoim koncie ma wiele nagród oraz płytę.

O Warmio moja miła

O Warmio moja miła,

Rodzinna ziemio ma,

Tyś mnie do snu tuliła,

Miłością pierś ma drga.

 

Zdradziecko byłaś wzięta,

Bo chytry był nasz wróg.

Niewoli srogie pęta

Rozerwał dziś sam Bóg!

 

My Warmii wierne dzieci,

Kochamy ten nasz kraj.

Po latach burz, zamieci,

Niech błyśnie szczęścia raj.

 

Olsztyński zamek stary

Krzyżactwa mieścił ród.

Dziś polskie tam sztandary

I Odrodzenia cud!

 

Gnębiły Warmię wrogi,

Aż światem wstrząsnął bój

I Biały Orzeł drogi

Lot zwrócił ku niej swój.

 

O Warmio zmartwychwstała

Twych dzieci usłysz śpiew.

O Warmio, Polska cała

Za ciebie lała krew.  

Pogoda