Idź do treści strony

Olsztyński hejnał powstał w 1920 roku. W dniu 2 czerwca 1920 r. po raz pierwszy "Hymn Warmiński" (taki jest prawidłowy tytuł utworu) został wykonany na koncercie plebiscytowym.

Melodię do hejnału, którym jest kompozycja "O Warmio moja miła" napisał Feliks Nowowiejski. Tekst hymnu opublikowała "Gazeta Olsztyńska" 18 maja 1920 roku, podając jako jego autorkę poznańską poetkę Marię Paruszewską.

Do pobrania:

hejnał w formacie mp3

hejnał w formacie wav

Hymn Warmiński w wykonaniu Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum

Hymn Warmiński w wersji granej na trąbce przez Daniela Rupińskiego

Hymn Warmiński w wersji hip-hop w wykonaniu Świdra

Badający powstanie hymnu olsztyński muzykolog Jan Boehm wykazał (1969), iż hymn "O Warmio moja miła", który wraz z innymi pieśniami odegrał ważną rolę w okresie plebiscytu i później w walce Warmiaków przeciw germanizacji, wzorowany jest na hymnie polskim ("O! polski kraju święty") Władysława Bełzy, do którego muzykę napisał również Feliks Nowowiejski.

Autorem przeróbki był najprawdopodobniej brat Feliksa, Rudolf Nowowiejski. Zatem o obecnym kształcie tekstu hymnu zadecydowały trzy osoby: Władysław Bełza, Maria Paruszewska i Rudolf Nowowiejski. Hejnał odgrywany z wieży ratuszowej w południe przez trębacza strażaka po raz pierwszy zabrzmiał (w dniu imienin prezydenta Pałuckiego) 28 października 1947 roku. Jednak zwyczaj ten zanikł, ponieważ miejska zawodowa straż została zmodernizowana i zlikwidowano etat trębacz, a na utrzymanie oddzielnego hejnalisty Zarząd Miejski nie mógł znaleźć kandydatów.

Ponownie z wieży nowego ratusza popłynęła melodia w dniu 22 stycznia 1969 roku (w 24. rocznicę Wyzwolenia Olsztyna - jak podawała ówczesna prasa). Data ta uznawana jest za oficjalną datę uruchomienia kurantów, które wygrywają melodię Hymnu Warmińskiego. Utwór odtwarzany jest z magnetofonu. Zegar sterujący, wzmacniacz i głośniki ufundowali ongiś rzemieślnicy Olsztyna. Odtąd kurant rozbrzmiewa codziennie w południe oraz 31 grudnia o północy.

31 października 2009 roku hejnał wrócił w wielkim stylu i odtąd codziennie w południe z ratusza płynie podniosła pieśń grana przez niewidomego trębacza Daniela Rupińskiego.

Daniel Rupiński jest wyjątkowym muzykiem. Z powodzeniem ukończył 2-stopniową szkołę muzyczną w Olsztynie. Gra na trąbce, fortepianie i akordeonie. Śpiewa i komponuje własną muzykę. Na swoim koncie ma wiele nagród oraz płytę.

O Warmio moja miła

O Warmio moja miła,

Rodzinna ziemio ma,

Tyś mnie do snu tuliła,

Miłością pierś ma drga.

 

Zdradziecko byłaś wzięta,

Bo chytry był nasz wróg.

Niewoli srogie pęta

Rozerwał dziś sam Bóg!

 

My Warmii wierne dzieci,

Kochamy ten nasz kraj.

Po latach burz, zamieci,

Niech błyśnie szczęścia raj.

 

Olsztyński zamek stary

Krzyżactwa mieścił ród.

Dziś polskie tam sztandary

I Odrodzenia cud!

 

Gnębiły Warmię wrogi,

Aż światem wstrząsnął bój

I Biały Orzeł drogi

Lot zwrócił ku niej swój.

 

O Warmio zmartwychwstała

Twych dzieci usłysz śpiew.

O Warmio, Polska cała

Za ciebie lała krew.  

Pogoda