Idź do treści strony
22.06.2017 12:06

"Podwórko z natury" wybrane

podwórka z natury Olsztyn

Trzy społeczności sąsiedzkie pracowały nad koncepcją zmiany swojego najbliższego otoczenia. Najlepsze okazało się się podwórko przy pl. Konsulatu Polskiego.

- Nasi mieszkańcy pokazali, że działając wspólnie można zmieniać rzeczywistość - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. - Rzeczywistością w tym przypadku jest najbliższe otoczenie, podwórko, które czasami jest zapomniane, zapuszczone, nie spełniające już swojej integracyjnej i przestrzennej funkcji. Jak widzimy dobra wola i zaangażowanie wspólnoty sąsiedzkiej może ten stan zmienić, a pomoże w tym program "Podwórka z natury".

Pilotażowy program "Podwórka Natury" skierowany był do olsztynian, którzy chcieliby urządzić swoje podwórka, jako zielone miejsca spotkań i integracji sąsiedzkiej. Miał na celu nie tylko zmianę wyglądu zaniedbanych terenów, ale również wzmocnienie integracji oraz pobudzeniu aktywności mieszkańców. Do udziału zaproszone zostały trzy grupy sąsiedzkie, wyłonione podczas otwartego naboru. Wybrane podwórka zlokalizowane są przy pl. Konsulatu Polskiego, ul. Warmińskiej oraz ul. Limanowskiego. Do współpracy przy programie miasto zaprosiło Katedrę Architektury Krajobrazu i Agroturystyki UWM. Studenci, pod kierunkiem dr inż. arch. Wiesławy Gadomskiej, wspólnie z mieszkańcami, pracowali nad koncepcjami zagospodarowania podwórek.

- Każde z podwórek jest zupełnie inną przestrzenią i każde boryka się z innymi problemami, co stanowiło niemałe wyzwanie zarówno dla młodych projektantów, jak i mieszkańców - mówi Wiesława Gadomska z Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki. -  Wypracowane koncepcje powstały podczas wielu spotkań i są ilustracją możliwości i potencjałów jakie tkwią w podwórkowych przestrzeniach lokalnych.

Wypracowane koncepcje oceniła  komisja, w której skład weszli olsztyńscy urzędnicy oraz niezależni eksperci.

- Kryteria oceny dotyczyły nie tyle atrakcyjności zastosowanych rozwiązań projektowych - mówi  Paulina Borysewicz, architekt z Gdańska, przewodnicząca komisji. - W tym sensie każda z nich jest na wysokim, profesjonalnym poziomie. Ważniejszy był wpływ zastosowanych rozwiązań na pogłębienie procesu integracji sąsiadów.

Najlepsze okazało się podwórko "Samochodowe" przy pl. Konsulatu Polskiego, które otrzyma 20 tys. zł na zrealizowanie swojego projektu. W ocenie komisji to właśnie to podwórko najpełniej wpisało się w kryteria oceny. Jego atutami są oryginalność samej idei przewodniej stanowiącej punkt wyjścia do organizacji przestrzeni podwórka, czyli ograniczenie miejsca dla parkujących tam samochodów oraz pomysł utworzenia ogrodu deszczowego. Dwa pozostałe również otrzymają wsparcie finansowe: 8 tys. zł otrzyma podwórko "Za torami pod lipami" zlokalizowane przy ul. Limanowskiego oraz 4,5 tys. zł podwórko "Na kwadracie" przy ul. Warmińskiej.

W kolejnym etapie programu mieszkańcy będą realizować swoje projekty w takim zakresie, w jakim pozwolą na to przyznane środki finansowe. Animacją oraz koordynacją poszczególnych działań w ramach programu zajmuje się Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej Idea.

[galeria zdjęć]

Podwórko "Samochodowe"  1

Podwórko "Samochodowe" 2

Podwórko "Samochodowe" 3

Podwórko "Za torami pod lipami " 1

Podwórko "Za torami pod lipami " 

Podwórko "Za torami pod lipami " 3

Podwórko "Na kwadracie" 1

Podwórko "Na kwadracie" 2

 

 

 

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo -4°C
Czyste niebo -2°C