Idź do treści strony

Logo miasta zostało wyłonione w ramach konkursu w 1997 r. Komisja konkursowa wybrała projekt architektki olsztyńskiej – Ewy Gadomskiej. Cechuje go czystość formy, łatwość powielania zarówno w kolorze, jak i w wersji czarno-białej oraz czytelność w różnych skalach. Zaprojektowany znak zawiera maksimum treści przy zachowaniu niezwykle prostej formy – przedstawia gotycki zamek położony wśród lasów, jezior i rzek, nad którym góruje słońce. 

Nie tylko grafika charakteryzuje w symbolicznym skrócie Olsztyn, również kolorystka znaku określa najbardziej rozpoznawalne elementy miasta: 

czerwień – to architektura gotyku, budowli z czerwonej cegły, 

zieleń – to otaczające Olsztyn lasy, 

błękit – to jeziora i rzeki wokół naszego miasta, 

żółty – to słońce nad miastem, znak optymizmu dla jego przyszłości i rozwoju. 

 

Zarząd Miasta zaakceptował logo we wrześniu 1997 r. Od tej pory większość materiałów promocyjnych miasta sygnowana jest logo Olsztyna. Wykorzystywane jest ono również w folderach, informatorach, materiałach promujących Olsztyn w różnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, na wystawach, imprezach sportowych, artystycznych, targach turystycznych, na znaczkach, koszulkach i innych drobnych upominkach. 

Używanie logo Olsztyna przez inne osoby – prawne, fizyczne bądź jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wymaga zgody prezydenta miasta. Zainteresowane wykorzystywaniem znaku Olsztyna podmioty zawrzeć muszą z Urzędem Miasta umowy licencyjne, w których określone są warunki używania logo, cel i termin posługiwania się znakiem.

W 2009 r. autorka dostosowała logo do współczesnych wymogów graficznych.

 

Do pobrania:

Logo z listkiem:

Logo okolicznościowe z okazji 660-lecia miasta obowiązujące w przypadku projektów realizowanych w 2013 roku

Logo Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Pogoda