Idź do treści strony
09.06.2020 14:54

Raport o stanie miasta - Olsztyn 2019

Okładka raportu o stanie miasta

Obowiązek przygotowania i udostępnienia Raportu o stanie gminy reguluje Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zapisy dotyczące Raportu wprowadzone zostały Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Wspomniana ustawa dokonała nowelizacji m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, a także Kodeksu wyborczego.

Niniejsze opracowanie odwołuje się do wymogów narzuconych Ustawą o samorządzie gminnym. Materiał wyjściowy poddano starannej selekcji, a główny wysiłek został położony na pokazanie najistotniejszych danych dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania miasta, jako wspólnoty samorządowej. Intencją osób zaangażowanych w opracowanie Raportu było pokazanie dorobku Olsztyna i zmian, jakie dokonały się w roku 2019 w sposób maksymalnie skondensowany, czytelny i zawężony do najważniejszych spraw, istotnych dla jego mieszkańców. Jednocześnie chodziło o pokazanie Raportu w sposób przystępny, także dla osób mniej zorientowanych w problematyce samorządowej.

[pobierz Raport o stanie miasta - Olsztyn 2019; pdf, 15,9MB]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Pochmurnie 17°C
Pochmurnie 19°C