Idź do treści strony
15.11.2019 15:40

Szukamy dyrektora OPNT

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - budynki z zdewnątrz

Prezydent Olsztyna ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Termin składania aplikacji mija 2 grudnia (poniedziałek).

Do najważniejszych obowiązków dyrektora OPNT należy pozyskiwanie inwestorów, zarządzanie obiektami Parku, zapewnienie warunków do powstania lub rozwoju jednostek prowadzących działalność badawczą, rozwojową, innowacyjną. Poza tym współpraca z podmiotami sektora prywatnego ośrodkami badawczo-rozwojowymi, oraz instytucjami naukowymi.

Kandydat powinien mieć polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie, dobrze znać j. angielski w mowie i piśmie i mieć co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym. Istotne jest doświadczenie w zarządzaniu projektami, z czego co najmniej jednym wartości pięciu mln złotych, zrealizowanym w ciągu ostatnich pięciu lat.

Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą do 2 grudnia 2019 roku na adres: Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II Nr 1, Wydział Organizacji i Kar, pokój 130 z dopiskiem: "Nabór na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie". Liczy się data stempla pocztowego.

[szczegółowe informacje o naborze; termin składania dokumentów mija 2 grudnia]

<- Wstecz do: Archiwum
Pogoda
Czyste niebo 13°C
Czyste niebo 25°C