Idź do treści strony
28.03.2024 15:19

48,2 mln euro na inwestycje strategiczne dla MOF Olsztyna

Podpisanie czwartkowego porozumienia w urzędzie marszałkowskim z udziałem prezydenta Piotra Grzymowicza, pozwoli zrealizować trzy projekty strategiczne ważne nie tylko dla rozwoju Olsztyna. Łączna wysokość środków unijnych oraz pochodzących z budżetu państwa wynosi 48,2 mln euro.

Gmina Olsztyn otrzymała dofinansowanie na:

- budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: 37 mln euro (dofinansowanie Unii Europejskiej) oraz 2,176 mln euro (dofinansowanie z budżetu państwa),

- modernizację Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego: 5,1 mln euro (dofinansowanie Unii Europejskiej) oraz 300 tys. euro (dofinansowanie z budżetu państwa),

Ponadto gmina Gietrzwałd otrzymała z UE 3,505 mln euro, natomiast z budżetu państwa 206 tys. euro na budowę Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii.

Łączna wysokość środków przeznaczonych w porozumieniu na finansowanie tych przedsięwzięć wynosi 45,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 2,6 mln euro z budżetu państwa w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To w sumie 48,2 mln euro na inwestycje strategiczne dla MOF Olsztyna.

Oczekiwana budowa nowej ul. Bałtyckiej jest milowym krokiem w zwiększeniu dostępności transportowej Olsztyna. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstaną m.in.: ulica w przekroju dwujezdniowym, wiadukt, chodniki i ścieżka rowerowa, przejście podziemne pod ulicą, sygnalizacja świetlna, kanalizacja deszczowa. Przewidywany termin zakończenia projektu to grudzień 2027 rok.

Jak zwracali uwagę wnioskodawcy, budowa tej drogi ma strategiczny wpływ na Olsztyn i jego obszar funkcjonalny ze względu na wyprowadzenie ruchu lokalnego i ponadlokalnego w kierunku węzła drogowego obwodnicy Olsztyn – Południe, który usprawnia dojazd do drogi ekspresowej S7. W przeciwnym kierunku wyprowadza ruch w kierunku północnym Morąg – Elbląg do S7.

Z kolei modernizacja Planetarium to nie tylko odnowienie słynnego obiektu. To również zakup nowego cyfrowego systemu projekcyjnego oraz ekranu, co zwiększy możliwości wyświetlania na całej kopule pokazów astronomicznych, filmów popularnonaukowych i innych dzieł filmowych w technologii fulldome. W ramach tego projektu zaplanowano także poszerzenie działalności o instalację nowoczesnej wystawy interaktywnej pt. Habitat księżycowy.  Aranżacja przestrzeni w formie bazy kosmicznej będzie umożliwiała wykonywanie określonych czynności, niezbędnych do tego, aby przeżyć poza ziemskim środowiskiem. Przygotowane różne scenariusze ekspozycji będą uwzględniać rozmaite aspekty życia poza Ziemią.

Przewidywany termin zakończenia tego projektu to kwiecień 2027 rok.

 

 

 

Powróć do archiwum
Pogoda