Idź do treści strony
12.10.2022 13:55

70 lat SOSW w Olsztynie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Olsztynie ma już 70 lat. Jubileusz był okazją do podziękowań, podsumowań i prezentacji zmian jakie na przestrzeni dziesięcioleci zachodziły w placówce.

Placówka powstała w 1952 roku i była wówczas pierwszym ośrodkiem dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w Polsce.

- Myślę, że to stanowiło ogromne wyzwanie i zobowiązanie żeby odpowiadać na potrzeby rodziców i dzieci które miały specjalne potrzeby edukacyjne - mówi Ewa Kaliszuk, zastępca Prezydenta Olsztyna - przez te lata ośrodek przeszedł wiele przeobrażeń, ale do dziś realizuje wiele zadań, m.in. wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - w tej chwili opieką objętych jest 50 dzieci. A potrzeby stale rosną.

W strukturze ośrodka jest  pięć szkół, m.in. przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła branżowa i szkoła przysposabiająca do pracy.

- To jest cały ciąg edukacyjny. I niezmiernie istotny w szkolnictwie specjalnym fakt że te dzieci po ukończeniu podstawówki mogą dalej się kształcić i wejść na rynek pracy. A to nie jest oczywistością - dodaje Kaliszuk.

- W szkole branżowej skupiamy się na kształceniu zawodowym - opowiada Marcin Raszewski, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olsztynie - Mamy dwa zawody w których placówka kształci młodzież: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i pracownik pomocniczy gastronimii. Ale w swojej ofercie też takie zawody jak: ślusarz, kucharz, piekarz, czy koszykarz plecionkarz i planujemy rozwijać szkolnictwo o kolejne zawody.

Obecnie w Ośrodku uczy się prawie 200 uczniów. Do tego szkoła ma pod opieką około 70 dzieci mających orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które korzystają z różnych form terapii.

Powróć do archiwum
Pogoda