Idź do treści strony
07.06.2024 11:47

Aktywna szkoła - poznaj założenia programu!

"Aktywna szkoła" to ogólnopolski program realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki udostępnieniu szkolnej infrastruktury sportowej możliwa jest aktywizacja społeczności lokalnych. Z programu mogą skorzystać nie tylko najmłodsi, ale także całe rodziny - oferta jest wielopokoleniowa.

Nabór wniosków do programu ogłoszono 2 kwietnia br. i potrwał do 19 kwietnia 2024 r. Wnioski dotyczyły dwóch zadań: Aktywny weekend i Aktywny Orlik.

Aktywny Weekend - zajęcia sportowe prowadzone na terenie szkół w soboty i niedziele (z wyłączeniem dni świątecznych). Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia mają charakter ogólnodostępny. Maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły w ramach Programu wynosi 50 godzin miesięcznie. W okresie lipiec – sierpień maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych obiektów) może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie. Realizacja zajęć sportowych w okresie wakacyjnym nie jest obowiązkowa.

W ramach zadania Aktywny Weekend wnioski złożyły:

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 50 godzin zajęć sportowych miesięcznie.Zajęcia będą odbywać się na Orliku.

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 40 godzin zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na szkolnej hali sportowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 50 godzin zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na Orliku.

Szkoła Podstawowa Nr 12 w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała od 1 maja 2024 r. realizację zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na szkolnej sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 30 godzin zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na szkolnej sali Orliku.

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 50 godzin zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na Orliku.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 50 godzin zajęć sportowych miesięcznie. Zajęcia będą odbywać się na Orliku.


W ramach zadania Aktywny Orlik wnioski złożyły:

Szkoła Podstawowa Nr 34 w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 100 godzin zajęć sportowych miesięcznie.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 100 godzin zajęć sportowych miesięcznie.

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Szkoła zadeklarowała realizację 40 godzin zajęć sportowych miesięcznie.


Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji i harmonogramu zajęć należy skontaktować się z sekretariatem wybranej szkoły.

Zachęcamy do aktywności i udziału w zajęciach!

Powróć do archiwum
Pogoda