Idź do treści strony
28.09.2022 12:23

Będzie tablica upamiętniająca bohatera

Jest bohaterem dwóch narodów: polskiego i ukraińskiego. Generał Marko Bezruczko będzie mieć pamiątkową tablicę na placu u zbiegu ulic Pstrowskiego i Szymborskiej, który od roku jest nazwany jego imieniem.

Oficjalnie tabliczkę z nazwą placu pod koniec sierpnia odsłonili przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Rusłan Stefanczuk oraz marszałek Senatu RP, Tomasz Grodzki. Teraz na placu będzie mogła pojawić się pamiątkowa tablica m.in. z wizerunkiem generała Bezruczki.

- Upamiętnianie takich właśnie ludzi działających na rzecz obydwu narodów z pewnością będzie służyć dalszym partnerskim i przyjacielskim kontaktom między Polakami i Ukraińcami tak międzypaństwowym, jak i między społecznościami zamieszkującymi w swoich małych ojczyznach - uzasadniają celowość umiejscowienia tablicy wnioskodawcy ze Związku Ukraińców w Polsce.

Poza wizerunkiem generała Bezruczki, latami życia, pełnionymi przez niego funkcjami na tablicy można przeczytać: "Na chwałę poległym oficerom i żołnierzom/armii Ukraińskiej Republiki Ludowej,/którzy ramie w ramię z żołnierzami polskimi bronili Europy/przed nawałnicą bolszewicką w 1920 roku." Napisy na tablicy mają być wykonane po polsku i po ukraińsku.

[odsłonięcie tabliczki z nazwą placu]

Powróć do archiwum
Pogoda