Idź do treści strony
06.09.2022 14:23

"Ciepłe mieszkanie" także dla olsztynian

Samorząd Olsztyna przystąpi do najnowszego rządowego programu. Przygotowany już jest odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejszym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Ma to się stać dzięki wymianie nieefektywnych źródeł ciepła albo podłączenie do takiego źródła oraz poprawie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

- Beneficjenci będą wnioskować o dotacje za pośrednictwem gminy - wyjaśnia Łukasz Pikuła z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. - To samorząd będzie przyjmować wnioski, a później rozliczać się z Funduszem z dotacji udzielonych mieszkańcom.

W programie "Ciepłe mieszkanie" dotacja może być udzielona na trzech poziomach:
* podstawowy - dotacja do 30 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (warunek - roczne dochody beneficjenta nie przekraczają 120 tys. zł),
* podwyższony - dotacja do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (warunek - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynoszący nie więcej niż 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym),
* najwyższy - dotacja do 90 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, do 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny (warunek - przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynoszący nie więcej niż 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

Teraz zostanie opracowany regulamin udzielania dotacji, którego treść będzie uzgodniona z WFOŚiGW w zakresie zgodności z założeniami programu "Ciepłe mieszkanie". Później regulamin zostanie przedstawiony w formie uchwały olsztyńskiej Radzie Miasta.

Jeśli nie nastąpią niespodziewane okoliczności, to przyjmowanie wniosków powinno rozpocząć się w listopadzie. Inwestycje realizowane ze wsparciem programu "Ciepłe mieszkanie" muszą zostać wykonane do końca 2025 roku.

[szczegółowe informacje o programie]

Powróć do archiwum
Pogoda