Idź do treści strony
12.05.2022 15:15

Coraz bliżej nowej strategii rozwoju Olsztyna

Zaczyna się II etap prac nad "Strategią Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+". Od następnego tygodnia kolejne spotkania, podczas których będzie dyskutowany projekt dokumentu.

Prace nad strategią rozpoczęły się niemal rok temu. Po etapie zbierania pomysłów na temat funkcjonowania Olsztyna w przyszłości, nadszedł czas na rozmowy o proponowanych zapisach.

- To najważniejszy dla naszego miasta dokument strategiczny, określający zasady prowadzenia polityki rozwoju Olsztyna - mówi prezydent, Piotr Grzymowicz. - Projekt powstaje w modelu partycypacyjno-eksperckim, co oznacza, że jest tworzony wspólnie z mieszkańcami, przy merytorycznym wsparciu specjalistów i praktyków.

Proponowana zawartość dokumentu powstała na podstawie ubiegłorocznych 10 spotkań tematycznych. Mieszkańcy wraz z ekspertami i urzędnikami zajmowali się pomysłami na m.in. sprawy społeczne, środowisko, kulturę, transport czy nowoczesne technologie w służbie miastu.

- Podczas spotkań i dyskusji szukamy odpowiedzi na szereg pytań - przyznaje zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk, przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii. - W jakim kierunku Olsztyn powinien się rozwijać? Jakie działania należy podjąć, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się w nim dobrze? To tylko część zagadnień, z jakimi się zmagamy.

Do 22 czerwca potrwa druga część konsultacji. Poza spotkaniami otwartymi dla wszystkich mieszkańców, nie zabraknie dyskusji w zawężonych grupach: z seniorami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk biznesowych, młodzieżą, naukowcami, radami osiedlowymi.

Poza spotkaniami, opinie i uwagi mieszkańców na temat projektu strategii są zbierane także drogą elektroniczną oraz pisemnie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Spotkanie rozpoczynające ten etap konsultacji odbędzie się w Zajezdni Trolejbusowej przy ul. R. Knosały 3B 18 maja (środa) o godz. 17:00.

[projekt "Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+"] [czekamy opinie i uwagi] [strategia na Platformie Konsultacji Społecznych]

Powróć do archiwum
Pogoda