Idź do treści strony
17.08.2022 12:17

Dodatek węglowy - gdzie w Olsztynie złożyć wniosek?

fot. Pixabay

Od czwartku, 18.08. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie będzie przyjmował wnioski o dodatek węglowy. Można je też składać w wersji on line, za pośrednictwem e-puapu.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Otrzymają go również właściciele tych gospodarstw, którzy zdążyli już zakupić węgiel. 

- Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć do nas prawidłowo wypełniony wniosek - mówi Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie -  Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

- Gospodarstwom domowym mającym inne źródła ogrzewania, m.in. piece gazowe, piece zasilane drewnem, lub czy kotły olejowe na razie nie przysługuje świadczenie. Ale ustawodawca zapowiada, że we wrześniu powinny zostać opublikowane przepisy, które będą regulowały również dopłaty dla takich gospodarstw - dodaje Skaskiewicz - jeśli tak się stanie, będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco.

Wszelkie informacje o tym gdzie dokładnie złożyć wniosek, numer telefonu, pod który można dzwonić z dodatkowymi pytaniami oraz wzór druku - znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodkw Pomocy Społecznej. Uwaga: wniosek można złożyć także on line, za pośrednictwem e-puapu. Termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2022 r.

Powróć do archiwum
Pogoda