Idź do treści strony
28.02.2024 10:48

Energetyk wyszkoli przyszłych mundurowych?

Jest szansa, że w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie powstanie Oddział Przygotowania Wojskowego. Miejscy radni zgodzili się na złożenie odpowiedniego wniosku do Ministra Obrony Narodowej.

Oddziały Przygotowania Wojskowego mogą powstawać w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. Dotychczas w żadnej takiej placówce prowadzonej przez samorząd Olsztyna takie klasy nie funkcjonują.

- W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło w społeczeństwie zainteresowanie służbą wojskową - mówi dyrektorka ZSME, Katarzyna Chamerska. - Służby mundurowe zainteresowane są kandydatami z wykształceniem zawodowym technicznym, w szczególności absolwentami kierunku technik elektryk. I właśnie w tym zawodzie byłby realizowany OPW.

Program w części teoretycznej jest realizowany przez szkołę, natomiast w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz przeprowadzany w pierwszych trzech miesiącach ostatniego roku nauki. Minimalna liczba uczniów niezbędna do uruchomienia oddziału to 15 uczniów.

- Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego MON przyznaje dotacje celowe - mówi dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Kinga Wiśniewska. - Zakres jest określony w odpowiednim rozporządzeniu ministra. Ponadto na 180 godzin zajęć z zakresu przygotowania wojskowego zwiększona jest subwencja oświatowa na ucznia.

W latach 2017-2022 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych realizowano innowację pedagogiczną  "Bezpieczeństwo narodowe - przygotowanie do służby mundurowej". Dzięki temu szkoła ma już odpowiednią kadrę do prowadzenia kształcenia w Oddziale Przygotowania Wojskowego.

W poprzednim roku Minister Obrony Narodowej zezwolił na utworzenie OPW w niemal 200 szkołach na terenie całego kraju.

Powróć do archiwum
Pogoda