Idź do treści strony
12.08.2022 11:21

Jest praca w inwestycjach

Są wolne wakaty w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Elektroniczny nabór potrwa do końca tygodnia.

Poszukujemy pracowników na dwa stanowiska. Jedno związane jest z branżą sanitarną, drugie natomiast z eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej.

*** inspektor nadzoru branży sanitarnej
Wśród obowiązków na tym stanowisku są:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi,
- realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
- przeprowadzanie w okresach gwarancji, przeglądów obiektów, egzekwowanie naprawy lub usunięcia usterek w wypadku ich stwierdzenia.
Niezbędne wymagania to m.in.:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska, inżynieria naftowa lub gazownicza,
- co najmniej 3 letni staż pracy,
- określone uprawnienia budowlane.

[zapoznaj się z ofertą]

*** inspektor ds. eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej
Wśród obowiązków na tym stanowisku są:
- nadzorowanie utrzymania sieci kanalizacji opadowej, cieki powierzchniowe i lokalne systemy kanalizacyjne,
- prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,
- nadzorowanie prac zleconych firmom zewnętrznym w zakresie gospodarki wodami opadowymi.
Niezbędne wymagania to m.in.:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria środowiska lub inżynieria i gospodarka wodna lub melioracja lub budownictwo,
- co najmniej 3 letni staż pracy,
- określone uprawnienia budowlane.

[zapoznaj się z ofertą]

Termin składania dokumentów to 14 sierpnia. Oferty przyjmowane są poprzez formularz aplikacyjny na platformie Elektronicznej rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta Olsztyna.

Powróć do archiwum
Pogoda