Idź do treści strony
03.02.2016 14:30

Kierowco uważaj! Rowerzysta z prawej!

Znak "Uwaga! Rowerzysta z prawej". Na niebieskim tle informacja o konieczności ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. W tle skrzyżowanie z przejazdem dla rowerów oraz uczestnicy ruchu.

Tak można zrozumieć nowy "znak drogowy", który oficjalnie pojawił się w Olsztynie. Nasze miasto zaproponowało takie rozwiązanie jako jedne z pierwszych w Polsce.

Wskaźnik przypomina kierowcom skręcającym w prawo z ul. Płoskiego w ul. Wilczyńskiego o ważnym przepisie. To regulacja obowiązująca od maja 2011.

- Kierujący pojazdem skręcający w drogę poprzeczną jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost - przypomina olsztyński Oficer Rowerowy, Mirosław Arczak. - W Olsztynie istnieje szereg takich skrzyżowań, ale na kilku z nich obserwujemy częste sytuacje konfliktowe wynikające zazwyczaj z niewłaściwych zachowań kierowców. Stąd pomysł wykorzystania tablicy informacyjnej, którą pięć lat temu popularyzowali członkowie sieci "Miasta dla rowerów" właśnie po to, aby w momencie wejścia w życie nowego przepisu uświadamiać kierowców o jego znaczeniu.

Niebawem następne tablice trafią na kolejne newralgiczne skrzyżowania. Oficer Rowerowy zapowiada, że ta wyjątkowa forma nie będzie nadużywana, aby rzeczywiście zwracała uwagę kierowców i nie spowszedniała zbyt szybko.

- Takie działania, które sprzyjają rowerzystom i pieszym, wpisują się w naszą "Strategię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020" i są cennym wkładem w tworzenie bezpiecznego systemu komunikacyjnego - mówi Miejski Inspektor BRD, Paweł Micek.

Następne lokalizacje tablic będą konsultowane na posiedzeniach Komisji BRD.

Powróć do archiwum
Pogoda