Idź do treści strony
11.05.2022 14:46

Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

Samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu i nauki dyskutowali we Wrocławiu na temat modelu długotrwałego wsparcia systemowego dla uchodźców. W Samorządowym Okrągłym Stole wziął udział także prezydent Olsztyna.

Samorządowy Okrągły Stół to inicjatywa Ruchu Samorządowego - TAK! dla Polski. Została zrealizowana w partnerstwie z reprezentantami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Powiatów Polskich i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz zaproszonymi przedstawicielstwami Ukrainy i Komisji Europejskiej.

- Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdajemy egzamin z naszej solidarności - powiedział gospodarz spotkania, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. - Patrząc na postawę Polek i Polaków, widzę, że nie uchylamy się od niego. Więcej, zdajemy ten test z człowieczeństwa celująco. Bardzo za to dziękuję. Jednak przed nami nie pomocowy sprint, a bardzo długi marsz, do którego musimy być przygotowani.

Pierwszego dnia uczestnicy obradowali w kilkunastoosobowych składach stolikowych. Zaproszeni do tematycznych stolików zostali reprezentanci m.in. strony ukraińskiej, samorządu, władz publicznych, strony społecznej, przedstawicieli świata nauki i biznesu. Wśród poruszanych tematów były integracja społeczna i działania obywatelskie, rynek pracy, gospodarka i ekonomia społeczna czy wsparcie Ukrainy, sieciowanie i współpraca europejska.

Kolejnego dnia odbył się Okrągły Stół, przy którym zasiadło 52 przedstawicieli samorządów, rządu, organizacji pozarządowych, strony ukraińskiej i Komisji Europejskiej. Celem było przygotowanie propozycji do "białej księgi", czyli zestaw rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

- To potężne wyzwania, ale jestem przekonany, że jako samorządowcy uporamy się z ich rozwiązaniem - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Potrzebujemy tylko wsłuchania się w nasze propozycje i partnerskiego traktowania w ich wdrażaniu.

Wśród przygotowanych rekomendacji znalazły się m.in.:
* stworzenie programu finansowego wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy,
* stały monitoring zapotrzebowania na zatrudnienie w poszczególnych sektorach,
* stworzenie programu masowej i szybkiej nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy,
* pilne pozyskanie środków europejskich na pomoc uchodźcom,
* zbudowanie partnerstwa miast dla ich odbudowy pomiędzy miastami europejskimi, a tymi z Ukrainy.

W tej chwili w zbiorowych obiektach zakwaterowania na terenie Olsztynie przebywa ok. 1030 uchodźców z Ukrainy.

[galeria zdjęć]

Powróć do archiwum
Pogoda