Idź do treści strony
11.01.2021 15:37

Pamiętajmy o zmarłych i ich grobach

Najpierw przegląd grobów, odpowiednie oznakowanie tych nieopłaconych, w ostateczności ich likwidacja. Taka procedura nie jest niczym nowym - odbywa się od kilkunastu lat.

Każdego roku taka weryfikacja dotyczy poszczególnych kwater, a nie całych cmentarzy. To byłoby trudne, bowiem na olsztyńskich nekropoliach przy ul. Poprzecznej oraz w Dywitach jest kilkadziesiąt tysięcy grobów. Ostatnie takie działanie odbyło się między połową września a końcem października poprzedniego roku.

- Tym razem zastosowaliśmy dodatkowo taśmy z nadrukiem "likwidacja grobu", którymi opasujemy wybrane nagrobki - informuje dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, Zbigniew Kot. - Jest to kolejna próba dotarcia do osób zainteresowanych utrzymaniem grobu na dalsze 20 lat.

Każdy przegląd jest bowiem poprzedzony szeregiem działań, mających zwrócić uwagę na zbliżający się termin opłacenia grobu. W prasie podawane są informacje o takiej weryfikacji, pojawiają się też przez cały październik na ogrodzeniach cmentarzy. Poza tym w kwaterach, które podlegają przeglądowi wystawia się mobilne tablice informacyjne, a na grobach są rozkładane kartki z komunikatem.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych ponowne użycie grobu nie może nastąpić w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie i uiści opłatę za pochowanie zwłok na kolejne 20 lat. To oznacza, że formalności może dopełnić praktycznie każdy, kto zauważy, że upływa czas, na jaki został opłacony grób.

W tym roku właściciele kilkudziesięciu grobów nie zgłosili się do administracji cmentarzy. Groby zostaną zlikwidowane w sezonie ekshumacyjnym, czyli w I i w IV kwartale. Nagrobki trafią do magazynu, a po upływie roku, w razie braku odbioru, zostaną zgruzowane. Natomiast szczątki z likwidowanych grobów są przenoszone do ossuarium.

- Na cmentarzu przy ul. Poprzecznej jest bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca - dodaje dyrektor Zbigniew Kot. - Miejsca po likwidacji są udostępniane tylko rodzinom, które mają tu już pochowanych bliskich, a nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego pochówki w już istniejącym grobie. Ekshumacja szczątków z likwidowanego grobu jest przeprowadzana na koszt rodziny dokonującej nowego pochówku.

Opłata za miejsce podstawowe na grób ziemny jednopoziomowy to 1000 zł brutto za 20 lat (50 zł na rok albo 4,17 zł za miesiąc). Opłata za miejsce na grób ziemny na dwie i więcej trumien w głąb wynosi 1250 zł brutto za 20 lat (62,50 zł na rok, albo 5,20 zł za miesiąc). Ustawa zobowiązuje zarządcę do pobierania opłat za okresy 20-letnie.

Powróć do archiwum
Pogoda
Pochmurnie 0°C
Pochmurnie 1°C