Idź do treści strony
16.03.2022 09:30

Отримай нр PESEL

Заяву може подати кожна людина, яка прибула до Польщі після 24 лютого 2022 р. бузпосередньо з України, у зв”язку з військовими діями.

Як отримати PESEL?
* заповніть бланк і додайте до нього фотографію (фотографія така, як до паспорта, розміром 35x45 mm);
* прийдіть до будь-якого уряду гміни;
* подаючи заяву пред”явте документ з фотографією, який дозволить встановити тотожність (нп паспорт, закордонний паспорт, водійські права);
* у випадку браку документу напишете спеціальну декларацію.

Що дає PESEL?
* можливість користування медичними послугами та отримання освіти;
* можливість працевлаштування і ведення господарчої діяльності;
* право на державну допомогу.

Тут безплатно зробите фотографію для надання номера PESEL:
Laboratorium Fotograficzne FORMAT (Фотографічна Лабораторія ФОРМАТ)
ul. Mrongowiusza 8 (вул. Мронговіуша 8)

[Детальна інформація про номер PESEL] [Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні] [Електронний документ Дія пл]

Інформація для громадян України
Безкоштовний громадський транспорт в Ольштині для громадян України до 31 травня 2022 р. стосується тих громадян України, які перетнули українсько-польський кордон 24 лютого 2022 р. або пізніше. На основі документу, який підтверджує перетин кордону — право на користування маєте до 31 травня 2022 р.


Wniosek może złożyć każdy, kto wjechał po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Jak wystąpić o PESEL?
* wypełnij formularz i dołącz zdjęcie (fotografia, jak do dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm),
* przyjdź do dowolnego urzędu gminy,
* przy składaniu wniosku okaż dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
* w przypadku braku dokumentu złożysz specjalne oświadczenie.

Co daje PESEL?
* możliwość korzystania ze służby zdrowia oraz edukacji,
* możliwość podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
* prawo do określonych świadczeń.

Tu bezpłatnie zrobisz zdjęcie do wydania numeru PESEL:
Laboratorium Fotograficzne FORMAT
ul. Mrongowiusza 8

[Szczegółowa informacja o nr. PESEL] [Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie] [Cyfrowy dokument Diia.pl]

Informacja dla obywateli Ukrainy
Bezpłatna komunikacja miejska w Olsztynie dla obywateli Ukrainy do 31 maja 2022 r. dotyczy tych obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polską-ukraińską w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy - uprawnienie przysługuje do dnia 31 maja 2022 r.

Powróć do archiwum
Pogoda