Idź do treści strony
07.06.2021 13:37

Po co nam strategia rozwoju miasta?

Rzadko kiedy interesuje on mieszkańców, a powinien bo to podstawowy, najważniejszy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju, rozpisany na najbliższych kilkanaście lat wprzód. 

- Strategie jako dokumenty dosyć ogólne są traktowane przez mieszkańców bez większego zainteresowania, nie zdają sobie sprawy z tego że strategia dotyka każdego z nas. Jeśi  wiążemy swoją przyszłośc z tym miastem to powinniśmy uczestniczyć w stworzeniu wizji i strategii dla tego miejsca. - mówi dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, główny ekspert przygotowywanej strategii Olsztyn 2030+ - Jeśli chcemy by Olsztyn rozwijał się w spoób maksymalnie efektywny, przyjazny dla miezkańców,  zgodnie z naszymi aspiracjami warto poświęcić swój czas i wziąć udział w tworzeniu strategii miasta.

Podczas poniedziałkowej (7.06.) koneferencji prasowej zespół do spraw opracowania strategii rozwoju Olsztyna przedstawił harmonogram prac i zachęcał mieszkańców do tego by aktywnie brali udział w tworzeniu tego dokumentu.

- Kończy się etap budów i inwestycji w infrastrukturę, a zaczyna się czas inwestycji w człowieka - mówiła Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna i przewodnicząca zespołu ds. opracowania strategii - w ostatnich latach władze naszego miasta intenywnie wykorzystywały środki zewnętrzne, dzięki czemu Olsztyn zmienił swoje oblicze. A teraz czas na to by zająć się człowiekiem - jego problemami, potrzebami i oczekiwaniami. 

I dlatego taki dokument nie może powstać bez mieszkańców.

- Stwórzmy nową strategię wspólnie - dodaje Kaliszuk - zapraszam Was do rozmowy. Chcemy z Was wysłuchać i na podstawie takich spotkań, rozmów i konsultacji napisać dokument, który wyznaczy kierunki rozwoju Olsztyna.

- Będziemy rozmawiać o przyszłości Olsztyna, o kierunkach jego rozwoju, o tym jakie są nasze atuty i o tym, co powinniśmy rozwijać i tworzyć. - mówi Piotr Grzymowicz, prezydenta Olsztyna - W centrum naszych rozważań będzie przede wszystkim człowiek – mieszkaniec Olsztyna, który chce żyć w przyjaznej przestrzeni, oferującej ciekawa ofertę pracy,  wypoczynku i edukacji.

Harmonogram działań jest już przygotowany.

- Dokument końcowy będzie gotowy w drugiej połowie przyszłego roku.  - mówi Justyna Sarna - Pezowicz, dyrektorka Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna - To dużo czasu, ale to zrozumiałe, ze względu na fakt że jest to najważniejszy dokument dla miasta, nie może więc powstać szybko, on musi być wydyskutowany. I te dyskusje będą odbywały się w dwóch etapach. Pierwszy nastąpi pod koniec sierpnia tego roku. Wówczas odbędzie się 10 spotkań, rozmów o mieście. Będą to tematy przekrojowe, dyskujsje które mają nas doprowadzić do napisania dokumentu. Wstępny projekt będzie gotowy pod koniec tego roku, a następnie w czerwcu przyszłego roku odbędzie się debata i taki wydyskutowany dokument będzie podstawą do rozwoju Olsztyna na najbliższe lata. Przy czym dokument będzie wydyskutowany nie tylko z mieszkańcami ale także z instytucjami i różnymi, niezależnymi ekspertami.

Wszystkie osoby zainteresowane współtworzeniem strategii rozwoju miasta zapraszamy na specjalnie przygotowaną stronę internetową.

- Pandemia pokazała, że wiele dyskusji może odbywać się nie tylko na żywo ale i on line - mówi Aneta Szpaderska, dyrektorka Biura Prezydenta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu MIasata Olsztyna - i dlatego przygotowaliśmy specjalną odsłonę naszej strony internetowej konsultacje.olsztyn.eu. Tu znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje - zapraszamy do zapoznania się z nimi i do pozostawania w kontakcie z nami. To dla nas bardzo ważne.

Zapraszamy także do objrzenia spotu zachęcającego do wzięcia udziału w konsultacjach spolecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

Powróć do archiwum
Pogoda