Idź do treści strony
19.03.2024 08:28

Pozimowe sprzątanie na ulicach Olsztyna

Zamiatarki usuwają z jezdni i chodników piasek, który zimą poprawiał bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Prace porządkowe w Olsztynie mają potrwać do pierwszego tygodnia kwietnia.

Marzec, to jak co roku okres wzmożonej pracy służb miejskich, a przede wszystkim pozimowe porządki. Na olsztyńskich ulicach zamiatarki usuwają z jezdni i chodników zanieczyszczenia, w tym piasek, który w trakcie Akcji Zima przyczyniał się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

- Na głównych ulicach w mieście prace porządkowe prowadzone są w nocy, by nie utrudniały mieszkańcom dotarcie do prac, szkół i domów – mówi Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. - Z kolei w dzień, ze względu na parkowanie aut i bliską zabudowę mieszkalną, prace przenoszone są na drogi boczne.  

Miasto, podobnie jak w latach ubiegłych, pod względem oczyszczania podzielone jest na trzy rejony (zgodnie z publikowaną mapą), gdzie prace pod nadzorem ZDZiT w Olsztynie realizują wykonawcy.

Przewidywany termin zakończenia pozimowego oczyszczania dróg w Olsztynie, to pierwszy tydzień kwietnia.

Pozimowe porządki to jednak nie tylko działania w obrębie tzw. pasa drogowego. - Regularnie sprzątane będą także parki miejskie, przynajmniej dwa razy w tygodniu – dodaje Michał Koronowski. - Kosze w parkach opróżniane będą dwa razy w weekendy i trzy razy w dni robocze. Częstotliwość tych działań będzie adekwatna do liczby osób odwiedzających parki z planowanym szczytem w okresie letnim.

Zieleń, poza pasem drogowym oraz parkami, oczyszczana będzie także interwencyjnie, a więc zarówno po zgłoszeniach mieszkańców, jak również na podstawie inspekcji przeprowadzanych przez pracowników ZDZiT.

Rzecznik zapewnia na koniec, że ZDZiT w Olsztynie będzie pełnił stały nadzór również na miejskich placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz innych terenach rekreacyjnych będących w administracji tej jednostki.

 

Powróć do archiwum
Pogoda