Idź do treści strony
31.08.2022 14:49

Samorząd w głównej roli

Końcówka sierpnia to szereg spotkań i uroczystości, które bezpośrednio nawiązują do idei samorządności. Główne wydarzenia odbywają się przy okazji Gdańskiego Święta Wolności, a brał w nich udział także prezydent Olsztyna.

Od podpisania Porozumień Sierpniowych, będących jednym z przyczynków upadku PRL-u, mijają właśnie 42 lata. Organizowane przy tej okazji Święto Wolności to szereg debat, symbolicznych wydarzeń i działań artystycznych.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć była debata samorządowców, związków zawodowych i pracowników zakładów komunalnych. Hasło Okrągłego Stołu Samorządowego brzmiało "Jak drożyzna zniszczy wspólnoty lokalne". Obrady zakończyły się podpisaniem apelu samorządowców i strony społecznej do rządzących. Znalazło się w nim pięć postulatów mówiących m.in. o większym udziale lokalnych społeczności w wypracowywanych przez nie dochodach i zwiększeniu nakładów na publiczną edukację.

- Już kolejny raz w ostatnich dniach sierpnia Gdańsk staje się liderem demokracji i platformą do walki o wolną od politycznych manipulacji Polskę - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Do Gdańska przyjeżdżają wszyscy, którym przyszłość naszego kraju leży na sercu i było oczywiste, że również Olsztyn powinien być tam reprezentowany. Nasze samorządowe opinie dotyczącej aktualnej sytuacji samorządów znalazły odbicie w "Postulatach Liderów Wspólnot Lokalnych i Strony Społecznej do rządu w 42. rocznicę Porozumień Sierpniowych".

Okrągły Stół Samorządowy to inicjatywa Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, do którego należy także Olsztyn. Poza obradami prezydent stolicy Warmii i Mazur wziął także udział m.in. w symbolicznym otwarciu historycznej stoczniowej Bramy nr 2 przy Pomniku Poległych Stoczniowców, wykładzie byłego rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz dyskusji po nim.

W środowych (31 sierpnia) uroczystościach wzięło udział około 200 prezydentów miast, burmistrzów i działaczy samorządowych z całego kraju.

Dzień wcześniej odbyła się ceremonia wręczenia Medali Wolności Słowa. Laureatami II edycji nagrody są Igor Tuleya (kategoria Instytucja), dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń (Media) oraz nauczycielka Katarzyna Wappa (Obywatel/Obywatelka). Poza tym zostały przyznane trzy nagrody specjalne - uczestniczce powstania warszawskiego Wandzie Traczyk-Stawskiej oraz dwóm satyrykom i literatom Jackowi Fedorowiczowi oraz Stanisławowi Tymowi.

Innym wydarzeniem, jakie w ostatnich dniach było poświęcone samorządności, było posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, które odbyło się w Olsztynie (26 sierpnia). Wówczas przyjęte zostało stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego. Poza tym zajęto się sytuacją w oświacie, projektem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz planem działań dotyczącym gospodarki komunalnej.

[galeria zdjęć]

Powróć do archiwum
Pogoda