Idź do treści strony
08.02.2024 14:34

Szukamy wspaniałych olsztynian

Budują lepszy świat, pomagają innym, stają się wzorem do naśladowania. Ruszyło przyjmowanie kandydatów do kolejnej edycji konkursu "Ośmiu Wspaniałych".

To przedsięwzięcie skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podkreśla ich działania na rzecz słabszych i potrzebujących, wymagających opieki, pomoc koleżankom i kolegom.

- Konieczność przeciwdziałania rosnącej na początku lat 90. liczbie przestępstw dokonywanych przez młodzież była inspiracją do powstania konkursu - przyznają organizatorzy. - Niezbędne było podjęcie działań wychowawczych, kreujących pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań i postaw. Takie właśnie założenia ma przedsięwzięcie.

Konkurs przebiega w dwóch etapach - lokalnym i ogólnopolskim. Czekamy właśnie na zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu.

- Termin zgłaszania kandydatów upływa z 4 marca - zaznacza Magdalena Jasińska z Biura Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Olsztyna.

Można to zrobić w kancelarii Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 1 lub w kancelarii przy ul. Knosały 3/5 budynek A pok. 11. Szczegółowych informacji udziela  Magdalena Jasińska (tel. 89 50 60 346, e-mail: jasinska.magdalena@olsztyn.eu). Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin są na stronie internetowej konkursu.

Lokalne finały powinny się odbyć między marcem a czerwcem. Natomiast finałową galę XXX Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na przełomie maja i czerwca.

W poprzednim roku stolicę Warmii i Mazur w etapie ogólnopolskim reprezentowała Aleksandra Horoszko, wówczas uczennica klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

Powróć do archiwum
Pogoda