Idź do treści strony
16.11.2023 12:16

Ważna ankieta - ostatnie dni na wypełnienie

Jeszcze tylko 10 dni - do 26 listopada - zostało na wypełnienie ankiety dotyczącej programu "Ciepłe Mieszkanie". To ważne w kontekście przystąpienia samorządu Olsztyna do tego działania.

Najważniejszym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Dzięki zadaniu można uzyskać od 15 do 37,5 tys. zł dofinansowania na wymianę źródła ciepła.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o poszerzeniu katalogu potencjalnych beneficjentów. Teraz do programu mogą też przystąpić najemcy lokali stanowiących własność gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

- Warunkiem przystąpienia do naboru jest przedstawienie szacunkowej liczby wspólnot oraz właścicieli chcących skorzystać z dofinansowania - mówi dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Śmieciński. - Dlatego tak ważne jest to, by mieszkańcy lub przedstawiciele wspólnot wypełnili przeznaczoną dla nich, odpowiednią ankietę.

Uwaga! Wypełnienie ankiety nie jest tożsame ze złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Celem badania jest wyłącznie oszacowanie liczby zainteresowanych beneficjentów.

Ankiety będą dostępne na Platformie Konsultacji Społecznych do 26 listopada 2023 roku.

[ankieta dla wspólnot mieszkaniowych od trzech do siedmiu lokali] [ankieta dla właścicieli oraz najemców lokali będących własnością gminy Olsztyn] [szczegóły programu]

Powróć do archiwum
Pogoda