Idź do treści strony
16.08.2022 11:49

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

fot. Pixabay

We wtorek, 16 sierpnia, w samo południe ogłoszone zostały wyniki rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych w Olsztynie. Tym samym uczniowie mogą sprawdzić gdzie się dostali i potwierdzić wolę przyjęcia, jeśli chcą uczęszczać do danej placówki.

W rekrutacji uzupełniającej wzięły udział 1 172 osoby, z tego 965 kandydatów zostało zakwalifikowanych.

- Robiliśmy wszystko by przyjąć jak najwięcej uczniów - mówi Iwona Gardocka, p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Olsztynie- tam gdzie było to możliwe zwiększaliśmy maksymalnie limity uczniów, a dodatkowo wyznaczyliśmy też 6 kolejnych oddziałów w szkołach, które miały jeszcze możliwości kadrowe i lokalowe by przyjąć młodzież. 

Lista szkół, w których mogą powstać dodatkowe oddziały:

 • VI Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział,
 • VII Liceum Ogólnokształcącym (w ZSChiO) – 1 oddział,
 • IX Liceum Ogólnokształcącym (w ZSO-3) – 1 oddział integracyjny,
 • Technikum nr 2 w Zespole szkół Ekonomiczno-Handlowych – 1 oddział,
 • Technikum nr 7 w Zespole Szkół Ekonomicznych – 1 oddział,
 • Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Zespole szkół Gastronomiczno-Spożywczych – 1 oddział.

To, czy oddziały we wskazanych szkołach powstaną zależy od uczniów. Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie decyzję o uczęszczaniu do danej placówki wówczas dany oddział faktycznie zostanie utworzony.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić na Platformie Usług Oświatowych Urzędu Miasta Olsztyna. Za jej pośrednictwem kandydaci mogą też potwierdzać wolę przyjęcia.

- Kandydaci, którzy w rekrutacji uzupełniającej dostali się do wskazanej szkoły muszą zanieść tam oryginał świadectwa, mają na to czas do 18 sierpnia do godziny 15:00. - dodaje Gardocka - ten dokument jest równoznaczny z wyrażeniem woli przyjęcia do danej placówki.

Jednocześnie w Olsztynie pozostały 134 wolne miejsca w następujących placówkach:

 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych,
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (oddział integracyjny),
 • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Samochodowych,
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkól Ekonomiczno-Handlowych (pojedyncze miejsca),
 • Technikum nr 3 w Zespole szkół Mechaniczno-Energetycznych (pojedyncze miejsca),
 • Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych (pojedyncze miejsca),
 • Technikum nr 6 w Zespole szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (pojedyncze miejsca).

- Gdy zakończy się przyjmowanie woli przyjęcia i ogłosimy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wówczas stworzymy kolejną listę, która pokaże gdzie zostały wolne miejsca. Tak by osoby, które nigdzie się nie dostały mogły do tych placówek aplikować - kończy Gardocka - taką listę otrzymają od nas wszyscy dyrektorzy szkół i będą te informacje przekazywać zainteresowanych uczniom.

Powróć do archiwum
Pogoda