Idź do treści strony
10.07.2024 13:15

Zainwestuj w przyszłość

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to doskonała inwestycja w przyszłość. Pozwala zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, rozwinąć umiejętności, otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to programy edukacyjne, których celem jest kształcenie w określonych zawodach. Uczestnicy mogą zdobyć nowe umiejętności praktyczne i teoretyczne, niezbędne do wykonywania nowej pracy.

Kursy często realizowane są w trybie zaocznym i wieczornym. To umożliwia pogodzenie nauki z obecną pracą zawodową. W ciągu kilkuste godzin kursu uczestnik zdobywa całkiem nową umiejętność.

Podstawowe założenia kursów:
* program zgodny z podstawą programową - kurs uwzględnia pełen zakres nauczania dla danej kwalifikacji zawodowej,
* minimalna liczba godzin - to 65 proc. godzin przewidzianych w podstawie programowej dla danego zawodu, co gwarantuje solidne przygotowanie,
* zaświadczenie o ukończeniu kursu - po zakończeniu kursu otrzymasz oficjalny dokument potwierdzający jego ukończenie,
* egzamin zawodowy - możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego Twoje kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE),
* certyfikat kwalifikacji zawodowej - zdanie egzaminu to szansa na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego Twoje umiejętności,
* dyplom zawodowy - posiadanie wszystkich niezbędnych certyfikatów oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwala na uzyskanie dyplomu zawodowego,
* Okręgowe Komisje Egzaminacyjne - dyplomy i suplementy do dyplomów są wydawane przez OKE, co zapewnia ich wiarygodność i uznawalność.,
* bezpłatne kształcenie - uczestnictwo w kursie jest całkowicie darmowe!

[więcej informacji]

Powróć do archiwum
Pogoda