Idź do treści strony
23.11.2022 14:37

Zawalcz o stypendium!

Jeszcze przez tydzień – do końca listopada – można składać wnioski o stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Jeśli mieszkasz w Olsztynie, zajmujesz się twórczością artystyczną lub działaniami kulturalnymi i masz nie więcej niż 35 lat – spełniasz kryteria, by ubiegać się o tzw. „stypendium artystyczne” finansowane przez olsztyński samorząd. Aby przystąpić do naboru kandydatów, należy złożyć w ratuszu wniosek i kopię dyplomu ukończonej szkoły/uczelni (w przypadku uczniów i studentów – opinię pedagoga/ opiekuna roku).

Wniosek można otrzymać w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków lub pobrać poniżej. Wypełniony formularz można złożyć do 30 listopada w kancelarii ogólnej UM Olsztyna lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) albo elektronicznie na adres: kancelaria.ogolna@olsztyn.eu.

Wnioski rozpatruje i opiniuje Komisja Kultury Rady Miasta Olsztyna, a decyzję o przyznaniu stypendium oraz okresie stypendialnym podejmuje Rada Miasta Olsztyna.

Tu można pobrać formularz wniosku

Powróć do archiwum
Pogoda