Idź do treści strony
26.08.2022 14:05

Zmiana stawek dzierżaw

Od nowego roku zmieni się cennik za tereny dzierżawione od olsztyńskiego magistratu. To pierwsza taka kompleksowa zmiana stawek od 15 lat, mimo iż wartość gruntów w tym czasie wzrosła wielokrotnie.

Czynsz dzierżawny jest pochodną ceny gruntów. Jeśli ich wartość wzrasta, rosną też opłaty za ich dzierżawę.

- Nie waloryzujemy ich co roku, dlatego że akcja związana z podwyższaniem czynszu jest bardzo pracochłonna - tłumaczy tłumaczy dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna, Sławomir Bernat. - Trzeba najpierw powiadomić wszystkich o zmianie stawki, poczekać na decyzje o kontynuacji umów bądź rezygnacji, a następnie wprowadzić te dane do odpowiednich systemów, służących do rejestrowania umów oraz finansowo-księgowego.  

W ciągu najbliższych tygodni informacji o zmianie stawki może spodziewać się około 1700 dzierżawców. Najbardziej powszechne są w Olsztynie dzierżawy dodatkowej powierzchni na ogródek przy budynkach jednorodzinnych.

Stawka za taką dzierżawę od nowego roku wyniesie trzy zł za metr kwadratowy, w przypadku powierzchni powyżej 50 m2 i pięciu zł za powierzchnię do 50 m2. Z kolei czynsz za grunty użytkowe pod drobne uprawy warzywne i zieleńce będzie teraz kosztował 1 zł (nie mniej niż 20 złotych rocznie). To najczęściej tereny przylegające do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

- Nie podwyższaliśmy stawek czynszu za tereny dzierżawione na ogródki gastronomiczne - dodaje dyrektor Bernat. - Wiemy że restauratorzy i tak są obecnie w trudnej sytuacji więc nie chcieliśmy im dodatkowo utrudniać prowadzenia działalności.

Dokładny wykaz stawek można znaleźć w internetowym zbiorze aktów prawa miejscowego.

[wykaz stawek]

Powróć do archiwum
Pogoda