Idź do treści strony
17.08.2022 11:05

Zmiany na stanowisku dyrektorskim olsztyńskiego magistratu

Po odejściu na emeryturę poprzednika, stanowisko dyrektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Olsztyna objął dotychczasowy przedstawiciel służb mundurowych.

Robert Zalewski karierę zawodową rozpoczął prawie pięcioletnią służbą w Wojsku Polskim w charakterze żołnierza zawodowego. Następnie, ponad 30 lat temu, przeszedł do policji, gdzie pozostał do czasu przejścia na emeryturę. Podczas pracy w policji był związany głównie z pionem prewencji, zarówno w komendzie miejskiej jak i wojewódzkiej, gdzie przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze, m.in. Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego, czy naczelnika Prewencji i Ruchu Drogowego. W 2018 roku objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie.

- Od ponad czternastu lat w moim bezpośrednim wykonawstwie i nadzorze są zagadnienia związane z bezpieczeństwem imprez masowych i niemasowych, zarządzania kryzysowego, zgromadzeń publicznych, protestów społecznych, uroczystości państwowych, spraw mobilizacyjno-obronnych a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówi Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Olsztynie.

- Umiejętność pracy pod presją czasu, dotychczasowe doświadczenie i ogromna wiedza nowego dyrektora pozwalają nam sądzić, że jest on najlepszym kandydatem mogącym zapewnienić bezpieczeństwo mieszkańcom Olsztyna - dodaje Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. 

Powróć do archiwum
Pogoda