Idź do treści strony
KantorAdresTelefon
Alfa KantorAl. Piłsudskiego 16
10-576 Olsztyn
89 527 77 31
Daliasul. Janowicza 3b, 10-692 Olsztyn89 542 56 30
Dolar s.j. Kantor wymiany walutul. Dąbrowszczaków 31, 10-542 Olsztyn89 523 79 79
Euro. Kantor wymiany walutul. Dąbrowszczaków 32, 10-539 Olsztyn89 535 06 05
Formela marcin. Kantor wymiany walutul. Sikorskiego 2B89 542 69 06
Inka-Lido. Kantor wymiany walut. Kurek L.ul. Nowowiejskiego 1, 10-162 Olsztyn89 527 47 29
Kantor DaliasKościuszki 29, 10-503 Olsztyn89 534 26 73
Kantor wymiany walut Trans11 Listopada 5, 10-104 Olsztyn89 527 04 47
Magicul. 11 Listopada 9, 10-104 Olsztyn89 523 71 69
Micco. Kantor wymiany walut. Mikołajewski W.ul. Dąbrowszczaków 16, 10-53989 535 35 89
Micco PPHU Mikołajewski W.ul. Dąbrowszczaków 34, 10-359 Olsztyn 89 527 66 05
Miro. Kantor wymiany walutDąbrowszczaków 34, 10-541 Olsztyn 89 523 74 66
Pod Bankiem. Kantor wymiany walutul. Dąbrowszczaków 33, 10-542 Olsztyn 89 527 33 14
Polmex Sp. z.o.o.ul. Kłosowa 6889 527 12 84
Prima. Kantor wymiany walutul. Plac Konstytucji 3 Maja 2A89 534 34 80
Rafał. Kantor wymiany walutul. Malewskiego 14/2589 522 74 56
Stadion. Kantor wymiany walut. Mikołajewski M.al. Piłsudskiego 69a, 10-449 Olsztyn 89 539 11 95
Sylwia. Kantor wymiany walutpl. Jana Pawła II 1a10-101 Olsztyn89 521 88 65
Toto. Kantor wymiany walutul. Linki 1, 10-534 Olsztyn89 535 41 94
Trans. Kantor wymiany walutul. 11 Listopada 589 527 04 47
Tytusz Stanisław. Kantor wymiany walutul. Wańkowicza 22, 10-684 Olsztyn 89 542 89 53
Warmiński. Kantor wymiany walutul. Stare Miasto 11/16, 10-026 Olsztyn

89 534 90 36

Zalewski M. Kantor wymiany walut
ul. Dąbrowszczaków 34
11-041 Olsztyn
89 523 74 66
Pogoda