Idź do treści strony

ERROR: Content Element with uid "844" and type "media" has no rendering definition!

 

 

Wybudowany na miejscu dużej willi w stylu włoskim w 1925 roku wg projektu architekta Augusta Federsena był darem dla miejscowej ludności za wygrany plebiscyt. Budynek przetrwał lata wojny prawie w nienaruszonym stanie. Po II wojnie światowej - 18 listopada 1945 roku premierą "Moralność pani Dulskiej" zainaugurowano działalność polskiej sceny.
Praca na kilku scenach: Dużej, gdzie prezentowana jest klasyka, dramaturgia współczesna oraz spektakle dla dzieci i młodzieży, Kameralnej nakierowanej na literaturę współczesną, Scenie Margines tworzonej przez młodych i dla młodych oraz scence w kawiarence „Teatralna”, gdzie realizowane są premiery Teatru przy Stoliku to nie wszystkie propozycje. Teatr jest organizatorem festiwali teatralnych, prowadzi działalność objazdową, a także wymianę z innymi teatrami. Działalność edukacyjna, realizowana jest w Policealnym Studium, które w lipcu 1998 roku uzyskało uprawnienia szkoły publicznej oraz prawo wydawania dyplomów państwowych w zawodzie aktora. Teatr realizuje również takie cykle: jak Teatr przy Stoliku, Dramat w działaniu, Perforacje literackie, Didaskalia, czy działalności „Gońca teatralnego”. Foyer Teatru pełni także funkcję galerii, w której odbywają się wernisaże malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu czy archiwaliów. Ważne dla życia kulturalnego festiwale organizowane przez Teatr S. Jaracza to: Olsztyńskie Spotkania Teatralne, Międzynarodowy Letni Festiwal Tetralny DEMOLUDY.
Do dzisiaj wystawiono w nim ponad 600 premier - granych nie tylko na macierzystej scenie, ale i poza Olsztynem.

 

Teatr im. Stefana Jaracza
ul. 1-go Maja 4
tel.: 0 89 527 59 58
www.teatr.olsztyn.pl

Pogoda