Idź do treści strony

Przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu korzystania z usługi newslettera.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość z prośbą o usunięcie z newslettera na adres: komunikacjaspoleczna@olsztyn.eu

Informujemy że:

  • Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Gmina Miasta Olsztyna z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna.
  • Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którą możesz się skontaktować: mailowo: iod@olsztyn.eu; telefonicznie: 895273111 wew. 384 korespondencyjnie: Plac Jana Pawła II 1  10-101 Olsztyn
  • Przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe, abyś mógł przystąpić i korzystać z newslettera.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne organizacje, którym Gmina Miasta Olsztyna może ujawnić Twoje dane osobowe. Należą do nich: podmioty zewnętrzne wspierające Gminę Miasta Olsztyna w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne.
  • Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na udział w usłudze newslettera. Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.
Pogoda