Idź do treści strony

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Z 2010 r. Nr 215, poz.1415).

 

WYSZUKIWANIE INFORMACJ

  • wymagającej wyszukania do 10 dokumentów: 5,00 zł
  • za każdy kolejny dokument powyżej dziesięciu, dodatkowo: 0,50 zł
  • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie bezpłatnie

 

SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH

w formacie 210 mm x 297 mm (A4)

  • za stronę kopii czarno-białej: 0,15 zł
  • za stronę kopii kolorowej: 1,50 zł

 

w formacie 297 mm x 420 mm (A3)

  • za stronę kopii czarno-białej: 0,30 zł
  • za stronę kopii kolorowej: 3,00zł

 

OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE INFORMACJI POLEGAJĄCEJ NA SKANOWANIU DOKUMENTÓW

  • za każdą stronę wynosi: 0,10 zł

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

  • za każdą płytę CD lub DVD wynosi: 1,50 zł

 

PRZESŁANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH DROGĄ POCZTOWĄ

  • Opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

 

Opłatę za udostępnienie informacji o środowisku należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Olsztyna 48 1030 1218 0000 0000 9040 1009 lub dokonać opłaty w kasie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn.

Pogoda